Ansatte

Pr. 1. juni 2016 er vi 6 fastansatte. Der er pt. knyttet 2 vikarer til huset. Desuden er der ansat 1 rengøringsmedarbejder. Fastansatte i Børnehuset er: 

  • Annemette, pædagogisk leder 37 timer
  • Anne, pædagogmedhjælper 37 timer
  • Birgitte Iben, pædagog 30 timer
  • Camilla Funch, pædagog 30 timer fra 1/8-2016
  • Camilla Svane, pædagog 37 timer fra 1/9-2016
  • Hans, pædagog 20 timer
  • Pappy, pædagogisk assistent 20 timer

Svanholm Børnehus har en ekstra voksen ansat. Denne stilling er betalt af Svanholm Kollektivet.

Der afholdes personalemøde en gang månedligt. Personaleudvikling foregår dels ved refleksion på personalemøder, dels på kurser.