Svanholm
Et billede fra Svanholm
 

Starten på Svanholmkollektivet

Det hele begyndte med en annonce

Svanholmkollektivet overtog godset Svanholm den 31. maj 1978. Men inden da havde der været et stort arbejde med forberedelser. Det hele begyndte med en annonce i "Information" den 7. maj 1977 med overskriften "Storkollektiv".

Den blev indrykket af to familier, der ønskede at starte et bo- og arbejdsfællesskab på landet sammen med andre. Et stort kollektiv med fællesøkonomi og fællesspisning og med lighed mellem forskellige former for arbejde og mellem kvinder og mænd, børn og voksne.

Det første møde om et storkollektiv

Det var et manifest, der slog an – den lille annonce vakte genklang hos 500 mennesker, som kontaktede initiativtagerne, og som fik tilsendt deres oplæg om storkollektivet. Oplægget, der uddybede annoncens ideologi, blev grundlaget for Svanholmkollektivet på næsten alle områder, og først i de senere år er der sket væsentlige ændringer på nogle punkter. Det første møde mellem de interesserede blev holdt 14 dage efter, og her mødte der ca. 130 op. Den store interesse siger måske også noget om tiden dengang. Kollektiver i alle størrelser blomstrede, Christiania var startet få år før, og der var flere grupperinger, som gik og legede med tanken om at danne storkollektiv. Men Svanholm var det eneste af storkollektivprojekterne, der blev til noget.

Planlægningsarbejdet starter

På det første møde blev der nedsat en række arbejdsgrupper til at forberede kollektivet.

Det handlede om at finde en organisationsform, om at få ideologi og målsætning på plads, om fællesøkonomi, børn, landbrug, fælleskøkken mm. - og først og fremmest om at finde et sted.

Svanholm Gods bliver købt

Det var så heldigt, at Svanholm Gods netop på det tidspunkt var sat til salg - og det lykkedes kollektivisterne at købe det for 30 millioner. Det var en høj pris, men kollektivisternes opsparede kapital til udbetaling var heller ikke stor (6 millioner).

De kastede sig ud i det, selvom en stor flok kollektivister ikke måtte (og stadig ikke må) eje et landbrug i fællesskab. Det var nødvendigt at stille op med maximalt fire ejere, hvoraf nogle havde landbrugsuddannelsen i orden, og at søge dispensation fra Statens Jordlovsudvalg. Den kom først da kollektivet var mere end et år gammelt.

Læs videre om Idégrundlag og organisering

Kollektivet på et første besøg på Svanholm, deres fremtidige hjem. Det var i februar 1978 og købet af godset var endnu ikke helt på plads.

"Spejlsalen" på Svanholm i gamle dage i godsejer-tiden. Nu er det kollektivets møderum til fællesmøder, sparsomt møbleret, men stadig med det store spejl og prismelysekronen.