Svanholm
Et billede fra Svanholm
 

Hvad er vores gensidige forventninger til medlemmer af Svanholm?

I forbindelse med at man overvejer at flytte ind i et fællesskab som Svanholm skal de gensidige forventninger afklares. Her er nogen af de forventninger vi har til os selv og til kommende medlemmer af Svanholm.

• Vi forventer at I er enige i de fælles overordnede målsætninger vi har valgt at indrettet vores liv efter.

• Vi forventer samtidig at I kan lide at deltage i vores sociale liv og har kræfter og lyst til at lægge (mere eller mindre) energi i vores fælles aktiviteter.

• Vi forventer desuden at I har mod på at deltage i vores beslutnings-processer.

• Derudover forventer vi at din psyke og økonomi er rimelig robust.

• Vi arbejder alle fuldtids; med mindre andet besluttes. På Svanholm kan den ene forælder nøjes med at arbejde 30 timer om ugen indtil barnet fylder 3 år.

• Du skal have - eller have en god chance for at få - et job udenfor Svanholm eller tage din egen (økologisk bæredygtige og økonomisk sunde) virksomhed med ind. Det sker en gang imellem, at der er en stilling ledig i en af arbejdsgrupperne på godset, en sådan stilling kan du søge, hvis du har kvalifikationer på området.

Og så skal vi selvfølgelig kunne lide hinanden.

Tommelfingerregler

At flytte på Svanholm er som at købe et hus med de økonomiske forpligtelser, der følger med. Du skal derfor være indstillet på, at din økonomiske situation (i høj grad) indgår i helhedsvurderingen, når kollektivet beslutter hvem der kan flytte ind.

Vi har nogle tommelfingerregler for hvad vi forstår ved en robust økonomi:

• At du arbejder fuldtids.

• At din gæld ikke overstiger ca. 100.000 kr.

• At hver voksen indskyder sin formue på minimum 50.000 kr. (Som man får med ud hvis man flytter).

• Vi foretrækker at der ikke er flere børn end voksne i den enkelte familieenhed, der flytter ind.

• Vi foretrækker indflyttere under 55 år af hensyn til det generationsskifte vi er i gang med.