Beslutningsprocesser på Svanholm

Fællesmødet... 

er Svanholms øverste besluttende myndighed. Det afholdes sidste tirsdag i måneden, og er for alle svanholmere og gæster - er det personfølsomme emner der skal diskuteres vil gæster dog blive bedt om at forlade mødet. 

På fællesmødet får man meddelelser, diskuterer og træffer alle overordnede og principielle afgørelser, om alt hvad der vedrører kollektivet.

På Svanholm beslutter vi, ved det der kaldes konsensus. Det vil sige, at alle skal være enige for at et forslag er vedtaget. Bare en enkelt er imod er det faldet. Men forslagene bliver ikke bare forkastet og færdig med det. I realiteten bliver det blot en længere proces, hvor du kan blive sendt hjem nogle gange for at ændre på og tilpasse forslaget til de indvendinger, der har været på fællesmødet. Måske bliver du nødt til at slå et par kolbøtter og sluge et par kameler, før forslaget kan accepteres af alle. Måske indser du under forløbet, at du bliver nødt til at sluge en hel karavane, hvis det skal godtages, og du vælger derfor at trække dit forslag. Måske kan du genfremsætte det på et senere tidspunkt, hvis du fornemmer at stemningen er vendt.
Når så et forslag har været igennem processen og er vedtaget, er vi så alle klar til at løfte på samme tid. Ingen er blevet kørt ud på et sidespor og alle har haft mulighed for indflydelse. 

Hvis det ikke lykkes os at blive enig om et forslag, sender vi repræsentanter for de to (eller flere) opponerende grupper afsted med den opgave at komme med et nyt fælles forslag til næste fællesmøde. En anden løsningsmodel er at give forslaget en prøveperiode for så at diskutere det igen når denne periode er slut.

Selvforvaltning og konsensus supplerer hinanden, idet man ikke kan forvalte andre. Udfordringen er på én gang at holde sammen på fællesskabet og samtidig at acceptere forskellene. Vi vil have konsensus og lighed uden enshed.

Svanholm er et vidunderligt sted, men ikke et paradis uden konflikter. Der er altid mange beslutningsprocesser at tage del i og derved mange emner at tage stilling til. Vores fællesmøder er en skønsom blanding af store og små emner. Store virksomhedsbeslutninger om investeringer og udbygninger veksler med velkomst af gæster og stillingtagen til enkeltpersoners særlige ønsker. Vi arbejder løbende med vores beslutningsstruktur og forsøger at finde en balance mellem den enkeltes engagement og indsigt i alle beslutninger overfor en uddelegering og koncentration om det væsentlige ved at flytte beslutninger til bestyrelser og underudvalg. Hvis du gerne vil have noget gennemført på Svanholm, handler det ikke så meget om at markere sig og få ret, men i ligeså høj grad om at lytte og bøje af. Hvis du er i stand til at være åben og fleksibel og tilpasse dine ideer til andres ønsker og behov, er du til gengæld sikker på at få opbakning omkring dine forslag.

FÆR er fællesmødets repræsentanter

I 2006 ændrede vi på vores beslutningsstruktur. Vi indførte gruppen FÆR, som er oprettet for at lette den enkelte svanholmers mødebyrde, således at der er mere overskud til kollektivets sociale liv og arrangementer, og for at effektivisere beslutningsprocesser og gøre Fællesmøderne mere konstruktive. FÆR består af 5 stemmevalgte svanholmere der mødes hver uge for at forberede Fællesmødet og behandle mindre sager. 

Selvforvaltning i undergrupper

Fællesmødet kan også vælge at nedsætte underudvalg, der er beslutningstagere indenfor det mandat de har fået af kollektivet. Der er udvalg indenfor økonomi, arbejdskoordinering, investeringer, kontakt til potentielle indflyttere, kontakt til gæster og besøgende og fordeling af boligerne.

Grupperne er ikke kun for gamle garvede svanholmere. Når du synes at du har fået fodfæste på Svanholm og har overskud til det, har vi brug for at også du deltager i én af grupperne.

De enkelte produktioner har udstrakt selvstyre indenfor deres budget og de økologiske rammer vi udstikker i fællesskab. Derudover eksperimenterer vi med at gøre enkelte virksomheder helt selvstændige; stadig indenfor vores fælles økologiske målsætning. Mange forslag starter i underudvalg, hvor de gennemarbejdes for så at blive præsenteret på fællesmødet. 

Både ejer og ansat

Når man er med i alle faser af beslutningsprocesserne, viser tingene sig også ofte at være langt mere komplicerede end først antaget. På Svanholm er du både ejer og ansat, og du bliver nødt til at se på tingene både med den almindelige medarbejders briller og med direktørbrillerne på. Og i hvert projekt er det ikke bare den økonomiske, men også den miljømæssige side der skal være i orden, for det skal jo alt sammen kunne bære hele vejen rundt. Desuden skal det også kunne passe ind i de visioner vi har, med hensyn til hvordan Svanholm skal se ud i fremtiden.