Skip to content

 

Servicegrupper

Som fællesskab har vi valgt at lægge visse af de almindelige opgaver i en familie – så som madlavning, udbetaling af lommepenge og indkøb af vaskemaskiner – ud til faste grupper. Det er dem vi kalder servicegrupperne. De har hver deres speciale og er selvstyrende indenfor rammer og et budget fastlagt af fællesmødet.

Enkelte af disse grupper er også delvist involveret erhvervsmæssigt. På denne måde har vi fordelen af stordrift og sparer ressourcer til glæde for både miljø og fællesskab.

Transport på Svanholm

Svanholm har en fællesbil-ordning, som benyttes af de kollektivister og herregårdspensionærer, som ønsker det.

Regnskabsgruppen

Regnskabsgruppen har ansvaret for Svanholms overordnede administration, både erhverv og kollektiv. Se her.

Bygningsgruppen på Svanholm

På Svanholm er der 13.617 m2 driftsbygninger og 3.675,5 m2 boligerSå vi har nok at tumle med ...