Vores økonomiske fællesskab 
og din daglige økonomi

På Svanholm er økonomien del op i fællesøkonomi og egenøkonomi:

Fælles-økonomien: Alle indkomster går ind i fællesøkonomien. Fællesøkonomien dækker almindelige udgifter til bolig, husholdning, skat og institutioner. Der er en mere udførlig liste nedenfor. Det er også fællesøkonomien, der dækker lønningerne til de personer, der er ansat i Svanholms arbejdsgrupper..
Privat-økonomien: Cirka 1/6-1/5 af din indtægt før skat udbetales. Dvs. det er penge du får i hånden til dine privatøkonomiske valg. Vi kalder det RÅB (Rådighedsbeløb). Disse penge kan du bruge på det som gør livet sødt for dig; om det er rejser eller rødvin bestemmer du selv.

Den eksakte størrelse af din egenøkonomi afhænger af din indkomst. Sådan gør vi, fordi vi ønsker at udligne indkomstgabet mellem højt- og lavtlønnede og således skabe lidt mere lighed. Hvert år snakker vi om balancen mellem egenøkonomi og fællesøkonomi, og i 2019 er vi enige om at:

Af din indtjening op til 286.812, får du: 18,1%
af de efterfølgende: 286.812-451.257, får du: 16,6%
af alt hvad der er over 451.257, får du: 9,8%.

På grafen til højre, kan du se, hvad netop din bruttoindkomst betyder for dit månedlige råderum. Tag også et kig på økonomiopstillingen med eksempler på hvordan vi beregner størrelsen af RÅB.

Hvad dækker Fællesøkonomien ?

Svanholms økonomi dækker:

 • Skat
 • Husleje
 • Kost
 • Fælles husstands- og ulykkesforsikringer
 • El, vand og varme, telefon (fastnet) og bredbånd
 • Porto og kontorartikler.
 • Rengørings- og hygiejneartikler
 • Ydelser på privat gæld
 • Institutionspladser
 • Børnebidrag - ud af huset
 • Lommepenge til børnene
 • Fælles arrangementer, såsom høstfest, nytårsfest mv.
 • Pensionsindbetalinger

Hvad dækker fællesøkonomien ikke?

 • Licens, TV og radio
 • Behandlingsudgifter, Medicin, Sygeforsikringen Danmark
 • Tøj
 • Tobak og kaffe
 • Ferie
 • Privat transport

Desuden er det sådan at…

 • Svanholm dækker 40% af din betaling til A-kasse og fagforening
 • Svanholm yder tilskud til transport til og fra udearbejde 
 • Du kan bruge Svanholms biler og el-cykler til privat transport mod en betaling
 • Svanholm betaler privat- og efterskole mod en symbolsk egenbetaling
 • Gæstebud til bryllup, barnedåb, runde fødselsdage m.m. bliver i et vist omfang dækket af fællesøkonomien
 • Betalingen af udgifter der dækkes af fællesøkonomien, og udarbejdelsen af din selvangivelse udføres af administrationen på Svanholm 

Økonomiopstilling

Det kan være svært at forstå vores fællesøkonomi, så her kan du hente en opstilling med 3 eksempler. Sammenlign evt. med din nuværende økonomi.

Din økonomi

Her kan du aflæse hvilken privatøkonomi du vil have, hvis du er en del af Svanholm. Klik på billedet for at gøre det større.