Sådan gør vi

Fundamentet for Svanholms bæredygtige udvikling er fællesskabet. Det er gennem fællesskabet, at vi sætter høje standarder for det sociale liv på Svanholm. Det er i fællesskabet omkring indkøb og landbrug, at vi sikrer at vores forbrug og produktion er kompromisløs økologisk og lokalt baseret. Det er i kraft af vores fællesskab, at vi kan overkomme større projekter med f.eks. landbrugsdrift, vindmøller og naturnær skovdrift. Det er fordi vi er mange til at løse opgaven, at vi kan involvere lokalsamfundet i årets aktiviteter med Økodag, Svanholm-festival, høstmarked og andre arrangementer. Man kan kalde fællesskab for den hemmelige ingrediens i bæredygtig udvikling.

Et fællesskab opstår ikke af ingenting, der skal en løbende indsats til for at udvikle og beskytte det.

Svanholms fællesskab er mange ting

 • En masse personlige realtioner
 • Et demokrati der bygge på konsensus-beslutninger
 • En fælles Økonomi, f.eks. én fælles Nem-konto og fælles budgetlægning
 • Fællesspisning seks dage om ugen
 • Stribevis af fester og unikke traditioner vi minder hinanden om at passe på
 • Lakalt liv med hjemmearbejdspladser og børnehus med ekstra normering
 • Deleordninger for biler og cykler
 • Servicegrupper der går livet let, f.eks. ved at afskaffe "ulvetmen"
 • Institutioner der understøtter lighed og trivsel, f.eks. en fond og en trivselsgruppe
 • Foreninger og udvalg der får det "kollektive maskineri" til at køre og konstant udvikles
 • Grupper der dyrker musik, biavl, ungdomsklub, ølbrygning og meget andet ...
 • Vedtægter det sætter fællesskabet som det centrale i vores organisering
 • Et katalog med nu ca. 4.000 beslutningsforslag der supplerer vedtægterne

Derudover føjer vi løbende til en liste med konkrete bæredygtighedstiltag, herunder:

Området og dets faciliteter

 • Fælles træværksted, metalværksted, galleri, malerværksted, hobbyrum og syværksted m.m.
 • Cykelsti direkte til den lokale skole
 • Koncentration af boliger på godsområdet for at understøtte det sociale liv
 • Masser af fælles lokaler og friluftsområder til leg, fester, hængen ud og kreativ udfoldelse
 • Beachvolleybane, fodboldbaner inde og ude, petanquebane, legepladser, bålpladser og hængekøjer m.m.
 • Opretholdelse af skovområder med naturnær skovdrift
 • Skove med stisystemer til løb, cykling og spadsereture
 • Jagt og vildtmiddage
 • Cykelværksted og egen cykelsmed
 • Genbrugs med tøj, møbler osv.
 • Bar og "slyngelstue"
 • Fredagscafé med fredagsjam
 • Musiklokale
 • Gårdbutik med diverse "luksus-fornødenheder"
 • Biograf
 • Stort køkken med udstyr til at lave ost og smør, brygge, sylte, safte osv.
 • Afgrænsede parkeringsområder, cykelkælder med opladningsudstyr
 • Velorganiseret affaldssortering
 • Kontorer og møderum til hjemmearbejdsdage og lokale virksomheder
 • Mobil-sauna og "pop-up"-svedehytte

Energi og vand

 • Prioritering af egenproduktion og energieffektivisering
 • Vindmøller
 • Solpaneler
 • Centralvarmeanlæg med flisfyr, hvor vi fyrer med egen flis
 • Elcykler, elbiler og udfasning af biler med ringe brændstoføkonomi
 • Elsparepærer og automatisk tænd/sluk-sensorer indfaset
 • Vandværk med egen boring
 • El-drevet vandingsanlæg til markvanding
 • Rensningsanlæg til håndtering af spildevand

Økologisk landbrug

 • Mælke- og planteproduktion på ca. 240 hektarer
 • Samarbejde med lokalt mejeri
 • Alsidig produktion af fødevarer til konsum, herunder ca. 60 grøntafgrøder
 • Køer, grise, geder, heste, bier, høns, kaniner, får - en rigtig bondegård !
 • Holistisk afgræsning af græsmarker til opbygning af jorden
 • Udendørs kalvebåse og introduktion af sæson-kælving for ekstra høj dyrevelfærd
 • Samarbejde med grønt-grossist om reduktion af madspild
 • Søer, vandløb, enge og vedvarende græs-områder med rigt dyreliv
 • Etablering af permakultur-bosætning med ca. 10 hektarer
 • Frugt- og bærplantage
 • Leverendør til lokale fødevarefællesskaber, restauranter m.m.