Opstartende møde på Bagsværd Lilleskole

Idégrundlag og organisering

I året indtil indflytningen udarbejdede ?Ideologi- og målsætningsgruppen? et idégrundlag for kollektivet, der byggede på tre grundpiller, som også var med i det første oplæg fra initiativtagerne:

  • fælles økonomi,
  • fælles arbejde og
  • fælles beslutninger,

grundpiller, som stadig er bærende på Svanholm, selvom de har et lidt andet indhold i dag end ved kollektivets start.

Alle de kommende kollektivister forpligtede sig med deres underskrift. Det foregik under stor højtidelighed og afspilning af Skæbnesymfonien - og så var der fest bagefter!

Kollektivet valgte at organisere sig som et kommanditselskab, en organisation, vi stadig har. Man havde forinden været gennem drøftelser af andelsselskab, interessentskab og anpartsselskab. Andre grupper kom med oplæg om den praktiske økonomistyring, om børnenes forhold, om indretning af bygningerne, om sund fælles mad og om fælles transport. Gruppen, der planlagde landbruget, nåede frem til, at man skulle sigte mod økologisk landbrug, uanset, at det betød en lang proces med omlægning, som man dengang ikke kunne få tilskud til.

 

Lang process og mange involverede

I løbet af det indledende år havde over 500 mennesker været involveret i projektet. Ved hvert nyt møde kom nye til og andre var faldet fra, som regel fordi de syntes, det hele gik lidt for hurtigt – men omvendt havde det næppe været muligt at holde sammen på så stor en flok i flere år – den erfaring har andre storkollektivprojekter, der er kuldsejlet, i hvert fald haft. Nogle arbejdede fuldtids på projektet, og andre mødtes mange gange i forberedelsesåret. Det var også vigtigt at lære hinanden at kende, ud over møderne i arbejdsgrupperne blev der i årets løb holdt 20 stormøder og adskillige fester, og mange tog på ølejr sammen.

Der var rigtig mange store overskrifter i aviserne, da kollektivet flyttede ind på Svanholm i maj 1978.

De første svanholmere

Det var en broget flok, der overtog Svanholm i maj 1978. Den bestod af 85 voksne (21 par og 43 enlige) og 56 børn (hvoraf nogle var delebørn) - samt 53 kæledyr! De voksne repræsenterede 40 forskellige uddannelser, og de var i alderen fra 18 til 60 år.

Læs videre om Indflytning: Anarki, begejstring og idérigdom

Lige fra starten var der mange børn i Svanholm-kollektivet – og her er stadig mange børn!