Er et Storkollektiv noget for dig?

Kunne du tænke dig at leve dit liv lidt anderledes - med fællesskab, økologi og bæredygtighed i fokus?

Storkollektivet Svanholm er et velfungerende fællesskab, der har eksisteret i snart 40 år. At flytte på Svanholm er ikke kun at flytte til en ny bolig. Det er også at indgå i et menneskeligt og økonomisk fællesskab.

F for Fællesskab
Vi er 85 voksne og 46 børn. Nogle arbejder for kollektivet, mange arbejder ”ude”. Nogle er pensionerede og andre er på barsel. En Svanholmer forefindes i alle aldre, uddannelser og livssyn – fælles for os alle er, at vi vil et anderledes liv med fokus på fællesskab og bæredygtighed.
På Svanholm er der plads til den enkelte i fællesskabet. Her har vi egne boliger og man bestemmer selv, hvor ofte man vil være en del af fællesskabet.

F for fælleskøkken
Hver dag serverer fælleskøkkenet økologisk aftensmad, der primært er lavet af råvarer fra vores landbrug. En kollektivist skal lave mad 1 gang om måneden og vaske op 2 gange.

F for fællesøkonomi
Vi er alle medejere af Svanholm og vores fællesøkonomi fordeler vores indkomster, så vi har en høj økonomisk lighed, mange fælles budgetposter og egne private råderum.

F for fællesbiler..(og el-cykler)
Svanholm har en stor bilpark der transporterer os på arbejde, og mange el-cykler til de udearbejdende der arbejder i en kortere afstand.

F for fællesmøde
Svanholms øverste myndighed er fællesmødet, som vi holder 1 gang om måneden. Her træffes de beslutninger der holder kollektivet kørende og på den rette vej ifht vores værdier.

F for Fritidsliv
Svanholm ejer 400 hektar, svarende til 800 fodboldbaner, som vi kan boltre os på. Vi har egen skov, heste, høns, grise, og geder, som kan klappes og passes.
Vi har en stor legeplads til børnene (også en indendørs til de mørke tider). Værksteder til de voksne, der vil arbejde med træ, kunst eller biler.

F for fremtiden
Svanholms værdier er både grundlæggende og under udvikling. Fællesskabet og fællesøkonomien er dynamoen for at udvikle vores sted. Med værdierne for øje har vi sat os bæredygtige og målbare mål - mange mål er vi nu i mål med, og vi arbejder videre mod nye mål. 

F for Dig?
Orienter dig om Svanholm her på hjemmesiden, og send os en mail til kontaktgruppen@svanholm.dk - så kan du komme på besøg og se om Svanholm er noget for dig.

På denne side kan du læse mere om den videre proces og vores tommelfingerregler for indflytning.