Svanholm Kollektivet

Svanholm kollektivet er grundlagt ud fra et ønske om at skabe et mere helt liv. 

Fællesmødet, som afholdes én gang om måneden, er vores øverste beslutningsmyndighed. Vi stemmer ikke, men diskuterer os til enighed. Svanholm har ingen formelle ledere eller isme. Udfordringen er på én gang at holde sammen på fællesskabet og samtidig acceptere forskellene – praktisere lighed uden enshed.

En anden vigtig fælles grundtanke er økologien. På Svanholm forsøger vi at tilstræbe en grøn levevis. Det betyder blandt andet at næsten al vores mad er økologisk dyrket og hjemmelavet. Vi er selvforsynende med de fleste grønsager, mælkeprodukter, brød og oksekød.

Vi har en stor vindmølle som leverer omtrent lige så meget strøm, som kollektivet forbruger. Solceller og et fyr der fyrer med træ fra egen skov sørger for varmen. Disse tiltag betyder at svanholmerne har en temmelig lav CO2-udledning.

Vi har eget vandværk og egen spildevandsrensning.

Vi har flere servicegrupper, der varetager madlavning i fælleskøkkenet, bygningsvedligeholdelse, regnskabsadministration mm. 

Men der er meget mere der kan fortælles om kollektivet og om hvordan det hele fungerer. I denne del af hjemmesiden giver vi svar på nogle af de almindeligste spørgsmål.

Hvem er vi ... fortæller om os, som bor på Svanholm.

Sådan bor vi .... se fotos

Værdigrundlag... fortæller om livskvalitet, bæredygtighed og fællesskab

Hvordan fungerer det hele?... giver svar på de typiske spørgsmål om Beslutningsprocesser, Fællesøkonomi, ind- og udtrædelse af Fællesøkonomien

Servicegrupper. Læs om Køkkengruppen, Regnskabsgruppen og Bygningsgruppen.

Livet i kollektivet

 

Starten på Svanholmkollektivet

Svanholms Venner

Svanholms Naturplan