Svanholm Gods

Svanholm Gods ligger i naturskønne omgivelser i Horns Herred, 55 km fra København. 

Svanholms 415 ha fordeler sig på 230 ha agerbrug, ca. 130 ha skov og ca. 55 ha. søer, eng, bygninger og park. Godset drives i dag udelukkende efter økologiske principper.

I 1978 blev Svanholm omdannet til storkollektiv, og i dag er godset hjem for omkring 85 voksne og 56 børn + et varierende antal gæster. Vi er en blandet flok med flere nationaliteter, faglærte, ufaglærte, mellemuddannede, akademikere og pensionister.

Formelt ejes godset af kommanditselskabet Jarnved, hvori kollektivets medlemmer alle er kommanditister og på skift medlemmer af bestyrelsen. Reelt tages alle store beslutninger på kollektivets fællesmøde.

Kollektivet driver Svanholm som økologisk landbrug med ager-, kvæg- og skovbrug. Andre kollektivister arbejder i kollektivets “servicegrupper": køkken, bygningsgruppe, regnskabskontor og selvforsyningsgartneri. Ca. halvdelen arbejder uden for Svanholm.