Beslutningsprocesser på Svanholm

Fællesmødet ... er Svanholms øverste besluttende myndighed.

Det afholdes 1 gang om måneden. Her orienterer arbejdsgrupper om deres arbejde og her tager vi stilling til beslutningsforslag.
Forinden mødet har FÆR gennem bearbejdet de indkomne beslutningsforslag, således at vi på Fællesmødet kan tage stilling til forslagene på et oplyst grundlag. FÆR står for Fællesmødets Repræsentanter og består af 5 valgte kollektivister, der i en to-årig periode mødes hver mandag for at forberede fællesmødet.

Konsensus
På Fællesmødet beslutter vi ved konsensus. Det vil sige, at alle skal være enige for at et forslag er vedtaget. Er man uneig er man forpligtet til at arbejde videre samme med forslags-stilleren for at finde en fælles løsning, som alle kan billige. Det kan lyde besværligt, men Svanholm er på sit beslutningsforslag numemr 3735, dvs at vi cirka forholder os til 100 beslutningsforslag om året.,

Konsensus har en stor fordel ved konsensus. Når et forslag er vedtaget, er vi alle klar til at løfte på samme tid. Ingen er blevet kørt ud på et sidespor og alle har haft mulighed for indflydelse.

Selvforvaltning
Alle arbejdsgrupper er selvforvaltende. De har ekspertisen og skal selv træffe beslutninger i deres hverdag. Men større økonomiske og værdimæssige beslutninger skal besluttes af Fællesmødet. Alle arbejdsgrupepr har desuden bestyrelser, der holder øje med driften. Alle Svanholmere er en del af selvforvaltningen og forventes at sidde i en bestyrelse eller på anden måde varetage en opgave i selvforvaltningen. Andre opgaver kan være at deltage i Omflytnings-gruppen (der står for fordelingen af boliger), Økonomigruppen (der holder øje på Svanholms finanser) eller Kontakt-gruppen der varetager kontakten med mulige nye indflyttere.
Der kan være perioder i enhvers liv, hvor tiden og kræfterne ikke er til det, og det accepteres selvfølgelig også.