Svanholm
Et billede fra Svanholm
 

Vores økonomiske fællesskab
– din daglige økonomi

På Svanholm kan du dele din økonomi i to kasser:
Fælles-økonomien: Cirka 80% af din indtægt før skat lægges i fællesøkonomien, og disse penge betaler for mad, bolig, skat og andre livsfornødenheder. Se liste nedenfor.
Privat-økonomien: Cirka 20% af din indtægt før skat er din private økonomi. Vi kalder det RÅB (Rådighedsbeløb). Disse penge kan du bruge på det som gør livet sødt for dig; om det er rejser eller rødvin bestemmer du selv.

Den eksakte procent-fordeling er afhængig af din indkomst, fordi vi ønsker at udligne løngabet mellem højt- og lavtlønnede og således skabe lidt mere lighed.

Af din indtjening op til 282.453, får du: 17,5%
af de efterfølgende: 282.453-451.257, får du: 15%
af alt hvad der er over 451.257, får du: 10%
(pr. 1. Januar 2018)

Hvad dækker Fællesøkonomien ?

Svanholms økonomi dækker:

 • Skat
 • Husleje
 • Kost
 • Fælles husstands- og ulykkesforsikringer
 • El, vand og varme, telefon (fastnet) og bredbånd
 • Porto og kontorartikler.
 • Rengørings- og hygiejneartikler
 • Ydelser på privat gæld
 • Institutionspladser
 • Børnebidrag - ud af huset
 • Lommepenge til børnene
 • Fælles arrangementer, såsom høstfest, nytårsfest mv.
 • Pensionsindbetalinger

Hvad dækker fællesøkonomien ikke?

 • Licens, TV og radio
 • Behandlingsudgifter, Medicin, Sygeforsikringen Danmark
 • Tøj
 • Tobak og kaffe
 • Ferie
 • Privat transport

Desuden er det sådan at…

 • Svanholm dækker 40% af din betaling til A-kasse og fagforening
 • Svanholm dækker 70% af din transport til og fra udearbejde 
 • Du kan bruge Svanholms biler og el-cykler til privat transport mod en betaling
 • Svanholm betaler privat- og efterskole mod en symbolsk egenbetaling
 • Gæstebud til bryllup, barnedåb, runde fødselsdage m.m. bliver i et vist omfang dækket af fællesøkonomien
 • Betalingen af udgifter der dækkes af fællesøkonomien, og udarbejdelsen af din selvangivelse udføres af administrationen på Svanholm 

Økonomiopstilling

Det kan være svært at forstå vores fællesøkonomi, så her kan du hente en opstilling med 3 eksempler. Sammenlign evt. med din nuværende økonomi.

Din økonomi

Her kan du aflæse hvilken privatøkonomi du vil have, hvis du er en del af Svanholm. Klik på billedet for at gøre det større.