Vores økonomiske fællesskab – formuereglerne

Siden vi startede Svanholm i 1978 har det altid været en forudsætning for at få det hele til at hænge sammen, at alle ydede, hvad de kunne. Derfor har vi altid alle sammen indskudt "alt hvad vi ejer og har", for at kunne få tingene til at hænge sammen.

Nogen "ejer og har" jo ikke så meget som andre! Formuens størrelse afhænger jo bl.a. af, hvor man er henne i livet. Nogen har derfor ikke formue men gæld, derfor optager vi også folk med gæld. Af hensyn til vores overlevelse har vi imidlertid sat en overgrænse for gældens størrelse, se nedenfor.

Når du optages laver du sammen med regnskabsgruppen en formueopgørelse, hvor vi opgør din nettoformue. Det er nettoformuen vi snakker om, når vi snakker om positiv og negativ formue.

Det betyder; at al positiv formue indskydes ved indflytning og tages med ud igen, hvis man flytter.

Det betyder desuden; at hvis man har gæld, så betaler Svanholm ydelserne, mens man bor på Svanholm. Men det beløb, gælden er nedbragt med, mens du boede på Svanholm, det betaler du tilbage, hvis du flytter – hvis det er indenfor de første 5 år. Derefter begynder vi at nedskrive på din nettogæld, sådan at du 10 år senere er gældfri i forhold til Svanholm.

For at Svanholm kan overkomme, at betale ydelserne på gælden, og senere nedskrive den, har vi en tommelfingerregel, der siger at indflytteres gæld maks. må være på ca. 100.000 kr.

Vores erfaring viser os at det er mest praktisk at indflyttere betaler et indskud når de flytter ind, ligesom man gør i andre boligtyper. Derfor skal alle indflyttere som et minimum betale et indskud på 50.000 kr. pr voksen.

(Hvis du nu ikke lige står med de 50.000 kr. til indskuddet, så må du jo ud og låne dem. Hvis din samlede gæld dermed vokser fra 100.000 kr. til 150.000 kr. så er det ok.)