Vores økonomiske fællesskab – formuereglerne

Siden vi startede Svanholm i 1978 har det altid været en forudsætning for at få det hele til at hænge sammen, at alle ydede, hvad de kunne. Derfor har vi altid alle sammen indskudt hele vores formue - "alt hvad vi ejer og har".

Nogen "ejer og har" jo ikke så meget som andre! Formuens størrelse afhænger bl.a. af, hvor man er henne i livet. Nogen har derfor ikke formue men gæld, derfor optager vi også folk med gæld. Af hensyn til vores overlevelse har vi imidlertid sat en overgrænse for gældens størrelse, se nedenfor.

Når du optages, laver du sammen med Administrationen en formueopgørelse, hvor vi opgør din nettoformue. Det er nettoformuen vi snakker om, når vi snakker om positiv og negativ formue.

Det betyder; at al positiv formue indskydes ved indflytning og tages med ud igen, hvis man flytter.

Har du ingen positiv formue, så skal du alligevel komme med et formueindskud på 50.000 kr. I den situation må du i banken og låne pengene. Det betyder at din nettoformue er lig 0 kr. (+ 50.000 kr i Svanholm og - 50.000 i banken: i alt 0 kr)

Hvis du har noget gæld, så betaler Svanholm ydelserne, mens du bor på Svanholm. Men det beløb, gælden er nedbragt med, mens du boede på Svanholm, det betaler du tilbage, hvis du flytter. Sådan at din nettoformue er uændret når du flytter.

Hvis din gæld er større end din formue, så har du negativ nettoformue.

Hvis du har negativ nettoformue og flytter indenfor de første 5 år, så skal du flytte med samme negative nettoformue, som du flyttede ind med.

Efter de første 5 år begynder vi at nedskrive på din nettogæld med 10% om året, sådan at du 10 år senere er gældfri i forhold til Svanholm.

For at Svanholm kan overkomme, at betale ydelserne på gælden, og senere nedskrive den, har vi en tommelfingerregel, der siger at indflytteres gæld maks. må være på ca. 100.000 kr.