Procedure for optagelse

I boksen til højre kan du læse om procedure for optagelse samt vores tommelfingerregler for optagelse.
Nedenfor kan du læse mere om hvordan det går til, når man bliver en del af fællesøkonomien.

Indtrædelses- og udtrædelse af Fællesøkonomien

Når du skal være medlem af Svanholm skal regnskabsgruppen "sluse dig ind i fællesøkonomien":

Vi skal fastsætte en dato for din indtræden i fællesøkonomien. Fra nu af skal din løn gå ind på vores fælles lønkonto og din nettoformue skal gøres op. Dine børneindtægter skal gå ind til Svanholm og dine børneudgifter skal betales af Svanholm. Du skal have cirka 20 % af din bruttoløn ind på din egen konto samt tilskud til betaling af fagforening og arbejdstransport m.m. (Se mere her)

Vi laver en skatteopgørelse så vi deler skatten imellem tiden før Svanholm og tiden, hvor det nu er Svanholm, der betaler skatten.

Hvis du senere beslutter at flytte igen, så har du en måneds opsigelse det første år og derefter et halvt års opsigelse. Nogen synes det er en lang udmeldelsesfrist; men den er nødvendig, for at vi kan nå at regne ind i vores budget, at din indtægt nu forsvinder. Mange er også glade for at have så lang en frist, fordi der skal god tid til at rive sig løs, når man først har levet sig ind i Svanholm.

Regnskabsgruppen skal nu "sluse dig ud af fællesøkonomien". Vi skal aftale den nøjagtige skæringsdag. Du skal have din sidste månedsløn med ud, du skal have dine børneindtægter og udgifter med ud og vi skal have alle mellemregningerne på plads. Vi skal dele skatten mellem tiden, hvor Svanholm betaler og tiden, hvor du selv skal betale skatten.