Bygningsgruppen

I Bygningsgruppen er vi 4 faste, derudover har vi som regel et par gæster, der hjælper til i sommerperioden.

Vores arbejde spænder vidt. Vi er viceværter – sørger for at der bliver ryddet sne om vinteren og fejet om sommeren, at alt vores affald bliver samlet, sorteret og fjernet på bedst mulig måde.

Vi sørger for at alle vores installationer virker så virksomhederne og kollektivisterne har el, vand og varme m.m. på de tidspunkter og i de mængder de har brug for.

Vi vedligeholder alle disse bygninger. De ældste dele er kældrene fra tidlig middelalder, den fredede hovedbygning er fra 1744, de fleste af driftsbygningerne og fritliggende boliger er fra midten af 1800 tallet. Derudover har vi selv opført :

  • grøntpakkeriet i 1988
  • malkekvægstalden i 1992
  • renseanlæg i 1995
  • storkøkkents store ombygning i 1998
  • spisesal gulv i 2006
  • og været med til det store boligbyggeri i den gamle hestestald, som blev færdigt i 2007.

Vores kendskab til materialer og arbejdsmetoder skal derfor spænde vidt.

Derudover bygger vi meget til og om. Så skal der sættes en dør op, så skal et værelse tilknyttes nabolejligheden, så skal der laves et nyt køkken eller badeværelse, nedlægges eller fornys et toilet osv.

Som alle andre med den slags job balancerer vi hele tiden mellem de begrænsede ressourcer og brugernes ubegrænsede ønsker.

Så alt i alt har vi en meget spændende og udfordrende hverdag.

Kollektivets mangeårige blikkenslager går på pension

Læs artiklen om cykelsmeden som blev kollektivets mangeårige VVS og alt-mulig-mand og det spændende liv i storkollektivet, der følger med. Klik her