Værdigrundlag: Vores fælles målsætninger

Livskvalitet frem for forbrug

At vælge at bo på Svanholm kan ske udfra et ønske, om at ville skabe en anden livsstil, der ikke har "forbrug" som tilværelsens omdrejningspunkt. Svanholm er et forsøg på i højere grad at lade de nære værdier og det hele liv være det bærende. Svanholm er et fællesskab om hverdagslivet, med mange udfoldelsesmuligheder for børn og voksne. Svanholm er også et sted i stadig forandring med plads til nye mennesker og ideer.

Økologisk bæredygtighed

Vi tilstræber en grøn levevis og grønne virksomheder. Vi insisterer på at behandle jord, dyr og mennesker ordentligt og vi prøver at gøre vores til at fremme en bæredygtig udvikling i verden. Vi værner om bløde værdier og et liv med helhed og sammenhæng - uden snærende dogmer og ismer.

Vores mad er overvejende økologisk dyrket og det meste er hjemmelavet. Vi er selvforsynende med de fleste grønsager, mælkeprodukter, brød, okse- og lammekød. Vi gør hvad vi kan for at alt affald sorteres og madaffald komposteres. Det private forbrug af el, varme og varmt vand kommer fra CO2-neutrale kilder (vind og flis).

De produktioner vi i 1978 overtog ved købet af Svanholm og de produktioner vi senere selv har sat i værk skal leve op til både økonomiske og økologiske målsætninger. Vi er generelt mere overbærende overfor deres økonomiske formåen end deres økologiske.

Vi løfter i flok

Svanholm kan ikke eksistere uden at vi alle påtager os små og store opgaver udover vort daglige arbejde ude eller hjemme. Vi forventer at alle er med i madtjanseplanen - en weekend-madlavning og to opvaske om måneden. At alle så vidt muligt er med i vores 3 fælles arbejdsdage og deltager i vores 3 Åben Hus arrangementer (køernes dag, høstmarked og julemarked). At alle viser interesse for de månedlige fællesmøderne (man skal ikke være der hver gang, men af og til...). Og at alle er med i en "tværgruppe"" f.eks. Økonomigruppen, Kontaktgruppen, Udviklingsgruppen mm.

Vores fælles aktiviteter omfatter også en række frivillige aktiviteter som man kan deltage i, hvis man har lyst. De rækker fra at passe hestene, rydde op i Tøjgenbrugsen, føre opvasketjanseplanen, tage imod nyindflyttere, koordinere gæstebesøg, sørge for blomsterne i storkøkkenet, luge i borggåden ved hovedbygningen m.m.m.

Svanholms bæredygtige visioner

El-cykler, nyt rensningsanlæg, mere selvforsyning. Mange af Svanholms visioner har vi indfriet .... men vi skal videre. Turen mod en mere BÆRedygtig SOLopgang på Svanholm, kalder vi "Solbærret".

Solbærret skal gøre vores bæredygtige vision og strategiske tiltag overskuelig og målbar, samtidig med at den fortæller en historie om vores rejse fra nutiden til den fjerne og mere bæredygtige horisont.

Vi skal altså bevæge os fra vores nuværende adfærd, der i Solbærret er repræsenteret ved kvalitative tal i periferien, og hen imod vores vision i midten via vores milepæle og de tiltag vi planlægger.

Strategierne og tiltagene i Solbærret er samlet ind gennem flere workshops og debatmøder. De er blevet opkvalificeret og nomineret af en styregruppe i samråd med arbejdsgrupper og tværgrupper (diverse udvalg), så kollektivets ønsker harmonerer med de udøvende arbejdsgruppers budget og prioriteringer.