Svanholm´s energiforbrug i runde tal.

Vores samlede forbrug af på el og varme er omkring 2 Gwh/år, fordelt som 2/3 varme og 1/3 el. Dertil kommer ca. 90.000 l brændstof, som kan omregnes til ca. 1 GWh. Rundt regnet halvdelen går til erhvervsproduktioner, den anden halvdel til husstanden. Med vores to vindmøller producerer vi en smule mere el end vi forbruger, og varmen er næsten udelukkende baseret på flis fra egen skov.

Vi skønner derfor at 2/3 af vores energiforbrug er baseret på fornybare energikilder. 

Svanholm er udpeget som mulig lokation for opsætning af nye, større vindmøller. En øget elrpoduktion vil kunne dække et øget behov, f.eks. fra en omlægning af benzinbiler til elbiler.