Svanholms landbrug 

Svanholms landbrug hører til blandt pionererne indenfor økologien, og var med til at starte økologisk Landsforening i 1981. I 1990 blev de sidste marker på Svanholm Gods omlagt til økologisk drift.

Svanholm Agerbrug

Vi dyrker 230 ha agerjord. Vi dyrker græs og majs til Svanholms kvægbesætning. Desuden dyrker vi korn, grønne bønner, kartofler, rodfrugter og græskar. Agerbrugsgruppen tager sig også af frugtplantagen, drivhuset og selvforsyningen, som leverer varer primært til Svanholms eget køkken.
Læs mere om Svanholm Agerbrug

Svanholm Skov

Godsets skove består sammenlagt af 130 ha skovareal fordelt på det sammenhængende skovområde Julianehøj Skov og Parkskoven, som omgiver godset, Krostrup Skov, Saltsø Skov og en række andre områder (mose, eng mv.).
Læs mere om Svanholms Skov

Svanholms får

Fårene går ude hele året, det trives de godt med. De har jo selv vinterfrakken med. Når græsset ikke længere gror, fodres de på marken med græsensilage efter ædelyst.
Læs mere om fårene på Svanholm Gods

Svanholms køer

Svanholms 100 jersey-køer samt deres afkom bor i en nybygget og moderne kvægstald. Stalden stod færdig i august 2009 og er konstrueret med særlig fokus på dyrevelfærd og arbejdsmiljø.
Læs mere om Svanholms Kvægstald
 


Vi modtager økologisk arealtilskud
for pleje af græs- og  naturarealer.

Læs mere om økologi:

Fødevarestyrelsen

ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer)

Økologisk Landsforening

Høj biodiversitet på Svanholm

Dansk Ornitologisk Forening har lavet en underøgelse af biodiversiteten på tre økologiske godser, heri blandt Svanholm. Se artiklen her.