Svanholm Agerbrug

Svanholm’s landbrug hører til blandt pionererne indenfor økologien, og var med til at starte Økologisk Landsforening i 1981. I 1990 blev de sidste marker på Svanholm Gods omlagt til økologisk drift.

Vi dyrker 230 ha agerjord. Vi dyrker græs og majs til Svanholms kvægbesætning. Desuden dyrker vi korn, grønne bønner, kartofler, rodfrugter og hybenroser. Agerbrugsgruppen tager sig også af frugtplantagen, drivhuset og selvforsyningen, som leverer varer primært til Svanholms eget køkken.

Årets Gang

Året byder på varierende opgaver: Om foråret skal der jordbehandles, gødes, sås, kartoflerne skal forspires og køkkenhavegrøntsager drives frem. Sommerens vigtigste opgaver er vanding og ukrudtsbekæmpelse: radrensning, hypning og håndlugning. Mange gæster besøger Svanholm sommer og efterår og får lov til at hjælpe til i marken. Når høsten sætter ind, står vi klar med mejetærsker til korn og optagere til kartofler og bønner. Senere på sæsonen høster vi pastinak, rødbeder og persillerod. Om vinteren kan vi puste lidt ud fra markarbejdet, og vi planlægger næste års sædskifte, gødningsplan, budget, og så videre. Vi arbejder dels på værkstedet med vedligeholdelse af maskiner og dels tager vi arbejde i Svanholms andre produktioner.

Landmand på Svanholm

Der er stor forskel på at være landmand på Svanholm Storkollektiv og være selvstændig landmand. Vi er 4 mere eller mindre fuldtidsarbejdende til at dyrke 230 ha. Mange vil umiddelbart synes at det er mange mennesker til så lidt jord. Men når man vælger at dyrke økologiske specialafgrøder som kartofler, grøntsager og køkkenurter kræver det megen mandskabskraft. Priserne på specialafgrøder er efterhånden meget lave, derfor har vi måttet skære i areal og mandskab i årenes løb. Livet på landet kan blive meget ensomt for en almindelig landmand og for os, som har valgt denne levevej er det nok så vigtigt, at vi synes det er rart at være flere om arbejdet, at kunne dele ansvar og glæder.

Kollektivet har altid bakket op om agerbruget på Svanholm, ideologisk og økonomisk. Således er der gensidige forpligtelser; vi leverer friske varer til køkkenet, vi står til regnskab for vores indsats overfor fællesmødet, og der er sociale forpligtelser såsom afholdelse af høstmarked, og høstfest med afholdelse af dertilhørende revy.

Bestyrelse

I 2001 nedsatte vi en bestyrelse i Svanholm Agerbrug, den består af et medlem udefra; tidligere formand for Nordvestsjællands Landbocenter, en svanholmer med landbrugsbaggrund og en med regnskabsbaggrund. Gennem arbejdet med bestyrelsen bliver vi fastholdt på de ønsker og mål vi sætter os og får således større kontinuitet i udviklingen.

Landskabet

Svanholm ligger naturskønt, og vi føler os privilegerede over at have vores daglige gang i dette landskab. De skiftende årstider, agerjord, skov, eng, græssende køer, får, heste og høns, de smukke stendiger, de mange levende hegn og vandhuller, fugle- og dyrelivet, lindealléen. Det er en naturlig del af vores indsats at pleje dette landskab med etablering af nye levende hegn, dræning af markerne og etablering af vandhuller.

            GRØNTSAGSSALG 

Kontakt

agerbrug@svanholm.dk

Svanholm Agerbrug
Svanholm Allé 2
4050 Skibby

Telefon : 47 56 66 16
Fax : 47 56 66 07

Vil du vide mere om økologisk landbrug kan du starte hos Økologisk Landsforening:           http://www.okologi.dk/

Grøntsagssalget har åbent hver dag klokken 10-20 med selvbetjening.