Stalden og dyrene

Vores kostald er på 3.000 kvadratmeter og rummer, i modsætning til de gamle stalde, alle kreaturerne i en bygning. Det gør tilsynet lettere og et besøg sjovere.

Dyrevelfærden er i top for Svanholms 120 malkekøer og de ca. 120 ungdyr. I stalden står de på halm (hvilket ikke længere er almindeligt, mange steder bruger man i stedet gummimåtter) og de forstyrres mindst muligt i deres dagligdag. En strørobot i loftet betyder at der ikke skal køre store maskiner rundt blandt kreaturerne. Stalden har også en automatisk seperationsboks, der via koens mikrochip automatisk udvælger de dyr der skal tilses af dyrlæge eller andet. Det betyder at dyrene ikke forstyrres af at deres mennesker render rundt og prøver at fange en ko blandt mange. Alt i alt giver dette mere ro og dermed også mere og bedre mælk.

Der er også tænkt på miljøet. Når mælketanken skal vaskes sørger et særligt system (et CIP-anlæg) for at syre og base genbruges indtil det er brugt op. Dermed sparer vi penge på kemikalier og sparer grundvandet for forurening.

Vi sparer også på vandet: Vandet der renser mælketanken genbruges, når opsamlingspladsen skal spules ren.

Den ny-malkede-mælk afkøles via koldt vand der løber i et rør gennem tanken. Når mælken afkøles varmer mælken således køle-vandet op. Det lunkne vand bruges til at vande dyrene, der drikker mest vand (op til 80 liter i døgnet), hvis det ikke er for koldt (ellers drikker de kun 50 liter)- og så laver køerne også mere mælk. Samtidig skal køletanken bruge tilsvarende mindre energi på at køle mælken end.

Økologiske kreaturer

Staldbygningerne er meget åbne. Det kan være koldt for besøgende, men dyrene foretrækker frisk luft og sollys.

Om sommeren er kun de allermindste kalve hjemme omkring staldene, men om vinteren er alle dyr hjemme. 

Hele sommeren går de på græs og kommer til stalden to gange om dagen for at blive malket og få noget ekstra foder, som supplement til græsset – det er også den rutine, de altid har haft.

Vi passer selvfølgelig vore dyr efter de økologiske principper, som bla. indebærer, at vi ikke bruger hverken vækstfremmer i foderet, genmanipuleret foder eller forebygger sygdomme med medicin.

Vores kreaturer er heller aldrig blevet fodret med kød/benmel.

Kontakt

stald@svanholm.dk

Kvægstalden på Svanholm
Svanholm Gods 4A
4050 Skibby

47 56 66 55

Velkommen i stalden på Svanholm

På Svanholm synes vi, det er vigtigt, at man kan komme på besøg i vores stalde. Vi har mange dyr og de har det godt, men i lyset af de sidste års store epidemier er der lige et par ting, vi skal have sagt.

Mange rejser rundt i verden. Ting og fødevarer transporteres på kryds og tværs. Risikoen for at sprede sygdomme fra land til land er rimelig stor.

Mund- og klovsyge er bare én af de alvorlige sygdomme, der kan opstå blandt dyr.

Landbrugsrådet opfordrer til generel skærpelse mod sygdomsepidemier.

Gå ikke i stalden eller ud til dyrene på marken før du har været mindst 48 timer i Danmark. Dette gælder både for danskere og udlændinge.

Giv aldrig dyrene medbragt mad.

Træd ikke i dyrenes foder. Og bor du ikke på Svanholm, så put hænderne i lommen (i stedet for at røre dyrene.)

Det er de vigtigste ting at huske og respektere, når du er på besøg.

Velkommen

 

Vi sælger tyrekalve til opdræt. Se mere på Glænø kalv og ko.

 

Video - Sunde kalve på græs

Svanholms yngste kalve går på græs i små folde der flyttes hver dag.

Se mere her: "Sunde kalve på græs".

Video - Mælkens vej fra ko til is

Al mælken fra Svanholms jersey køer ender i Hansens lækre is.

Se mælkens vej fra køerne på Svanholms mark til Hansens Is i Lyngerup.

Video - køerne springer ud

Så blev det forår og græsset er begyndt at gro. Og tiden til at køerne igen skal ud af stalden.

Se dem springe ud.