Svanholm Skoven

Godsets skove består sammenlagt af 130 ha skovareal fordelt på det sammenhængende skovområde Julianehøj Skov og Parkskoven, som omgiver godset, Krostrup Skov, Saltsø Skov og en række andre områder (mose, eng mv.)

Det er målet at drive et bæredygtigt produktionsskovbrug, som harmonerer med den økologiske livsstil på godset. Gammel bøgedomineret løvskov er den vigtigste del af skoven. Gennem knapt 30 år er der sket en gradvis afvikling af den gamle bøg, som forynges naturligt. Ahorn og ask kommer til at spille en større rolle i fremtiden. Desuden konverteres granbevoksningerne gradvist til løvskov.

Kontakt

Mads Boesen
Tlf.: 47 56 66 00

Naturplan for Svanholm

"Som en del af Naturplanen har AMPHI lavet en nærmere beskrivelse af 10 naturelementer på Svanholm Gods. Denne beskrivelse er egnet til at medbringe i naturen."


Under Miljø- og Fødevareministeriets eksempelsamling på naturnær drift af private skovejendomme, findes uddybende information om den bæredygtige drift af Svanholms skove.
Se mere her.

 

Svanholms naturstier

I folderen kan du se de afmærkede ruter og læse mere om skoven og naturlejrpladsen. Læs folderen her.