Se landskabssnittet her.

Permakultur på Svanholm

På Svanholm vil vi gerne have en permakultur bosætning på 5-6 familier. Skovhavelandbruget med de integrerede boliger skal ligge på sydsiden af julianehøjskoven. Det er Mira Illeris og Esben Schultz som står for projektet.

Efter at have fået de nødvendige tilladelser, foretog Roskilde Museum 16/9-2015 en prøvegravning på området for at finde ud af om der var skulle ligge en gammel landsby eller andet af historisk betydning. De fandt ingenting der kunne udsætte projektet og etableringen af bosætningen er nu gået i gang. 

I ansøgnings- og byggeperioden bor Esben og Mira - der tidligere har været med til at starte en permakulturbo­sætning - som gæster / herregårdspensionærer på Svanholm.

Socialt og ideologisk skal permakulturgruppen være en del af Svanholm kollektivet.

Permakultur på Svanholm

Se ansøgning til kommunen her.
Bilagene giver ligeledes et godt billede af baggrunden for og planerne med en kommende permakultur­bogruppe.
Bilag : Permakultur og Skovlandbrug
Bilag:  Bæredygtigheds Perspektivet 
Bilag:  Positiv Miljøpåvirkning 
Bilag:  Lovgivning

Danmarks første bosætning, fri for fossile brændstoffer

Snart en realitet, nu hvor tilladelsen til skovlandbruget er givet. Læs artikel her.

Læs artikel fra projektets start her.

Landbrug i flere lag, læs artiklen her.

Se også bosætningens hjemmeside, her.