Starten på Svanholmkollektivet

Det hele begyndte med en annonce

Svanholmkollektivet overtog godset Svanholm den 31. maj 1978. Men inden da havde der været et stort arbejde med forberedelser. Det hele begyndte med en annonce i "Information" den 7. maj 1977 med overskriften "Storkollektiv".

Den blev indrykket af to familier, der ønskede at starte et bo- og arbejdsfællesskab på landet sammen med andre. Et stort kollektiv med fællesøkonomi og fællesspisning og med lighed mellem forskellige former for arbejde og mellem kvinder og mænd, børn og voksne.

Det første møde om et storkollektiv

Det var et manifest, der slog an – den lille annonce vakte genklang hos 500 mennesker, som kontaktede initiativtagerne, og som fik tilsendt deres oplæg om storkollektivet. Oplægget, der uddybede annoncens ideologi, blev grundlaget for Svanholmkollektivet på næsten alle områder, og først i de senere år er der sket væsentlige ændringer på nogle punkter. Det første møde mellem de interesserede blev holdt 14 dage efter, og her mødte der ca. 130 op. Den store interesse siger måske også noget om tiden dengang. Kollektiver i alle størrelser blomstrede, Christiania var startet få år før, og der var flere grupperinger, som gik og legede med tanken om at danne storkollektiv. Men Svanholm var det eneste af storkollektivprojekterne, der blev til noget.

Planlægningsarbejdet starter

På det første møde blev der nedsat en række arbejdsgrupper til at forberede kollektivet.

Det handlede om at finde en organisationsform, om at få ideologi og målsætning på plads, om fællesøkonomi, børn, landbrug, fælleskøkken mm. - og først og fremmest om at finde et sted.

Svanholm Gods bliver købt

Det var så heldigt, at Svanholm Gods netop på det tidspunkt var sat til salg - og det lykkedes kollektivisterne at købe det for 30 millioner. Det var en høj pris, men kollektivisternes opsparede kapital til udbetaling var heller ikke stor (6 millioner).

De kastede sig ud i det, selvom en stor flok kollektivister ikke måtte (og stadig ikke må) eje et landbrug i fællesskab. Det var nødvendigt at stille op med maximalt fire ejere, hvoraf nogle havde landbrugsuddannelsen i orden, og at søge dispensation fra Statens Jordlovsudvalg. Den kom først da kollektivet var mere end et år gammelt.

Læs videre om Idégrundlag og organisering

Kollektivet på et første besøg på Svanholm, deres fremtidige hjem. Det var i februar 1978 og købet af godset var endnu ikke helt på plads.

"Spejlsalen" på Svanholm i gamle dage i godsejer-tiden. Nu er det kollektivets møderum til fællesmøder, sparsomt møbleret, men stadig med det store spejl og prismelysekronen.


Jubilæumsskrift skrevet af historikeren Hans Ethelberg

 

Svanholm kollektivet havde 40 års jubilæum 31. Maj 2018. I den anledning har historikeren Hans Ethelberg skrevet om opstarten af kollektivet. I jubilæumsskriftet kan man læse, hvordan ideen om, at et kollektiv kunne købe et gods, er vokset ud af ungdomsoprøret i 1960-erne.

I 1977 lykkedes det for to par at formulere en idé om et produktionskollektiv, der konkretiserede de drømme, som mange havde om et meningsfuldt liv.

Takket være gåpåmod og entusiasme, lykkedes det for den gruppe, som de havde fået samlet at overbevise ejeren af Svanholm Gods om, at han skulle sælge til dem. I begyndelsen var det svært at blive taget alvorligt. De blev betragtet som en flok hippier.

Godset blev købt pr. 31. maj 1978. Man kan læse om den interne diskussion i kollektivet et halvt år efter indflytningen. Da var det tid til at gøre status, og finde ud af, hvad det var for et projekt, man har startet op.

Endelig fortælles om den modvilje kollektivprojektet mødte i traditionelle landbrugskredse og hos myndighederne. Kollektivisterne gav ikke op, og heldigvis hjalp det dem, at den 10-årige prins Joakim blev godsejer. Dispensationen kom i hus i efteråret 1979.

Her slutter jubilæumsskriftet. Hvordan de følgende 39 år er forløbet på Svanholm vil blive fortalt i et værk, der er på trapperne.

 

Skriftet kan købes i Svanholms cafe-butik for 95 kr. Samt ved henvendelse til Elsebeth (el@svanholm.dk) for 95 kr. + porto. Oplaget er begrænset.