Svanholm
Et billede fra Svanholm
 

Vores fælles aktiviteter

Svanholm kan ikke eksistere uden at vi løfter i flok og vi alle påtager os små og store opgaver udover vores daglige arbejde.

Vi forventer at alle er med i mad- og opvasketjanseplanen og i tjanseplanen med ansvarsopgaver med rengøring. At man så vidt muligt er med i vores 3 fælles rengørings- og forskønnelsesdage forår og efterår og er med i vores markedsarrangementer køernes dag, høstmarked og julemarked.

Vores fælles aktiviteter omfatter også varetagelse af en række ansvarsopgaver som er et vigtigt led i den struktur vi har. Opgaverne er fordelt på grupper der har fået et bestemt mandat at arbejde indenfor. Det er bl.a. Økonomigruppen, Omflytningsgruppen, FÆR, Kontaktgruppen, Gæstegruppen, arbejdsgruppernes bestyrelser m.fl. Dette arbejde foregår typisk i fritiden. Nogle af grupperne har en lønnet sekretær. Grupperne har forskellig mødeintensitet - fra faste ugentlig møder til møder ved behov.

Der er andre frivillige aktiviteter som man kan deltage i, hvis man har lyst. De rækker fra at passe hestene, rydde op i tøjgenbrugsen, føre opvasketjanseplanen, tage imod nyindflyttere, koordinere gæsteværelser, sørge for blomsterne i storkøkkenet, luge i borggåden ved hovedbygningen m.m.m.