Esben Schultz

Fødselsår: 1977

Svanholm Alder: 1

Status: Sammen med Mira har jeg 2 børn, Jelva (2004) og Eigil (2008). Miras søster Signe samt Thomas og deres 3 børn, samt Miras forældre Knud og Birgitte bor her også.

Uddannelse: Jeg er uddannet økologisk landmand. I forlængelse af landbrugsuddannelsen har jeg i de sidste 12 år arbejdet med permakultur. Permakultur handler om at skabe en bæredygtig livsstil. Det er en helhedsorienteret designstrategi som indkluderer fødevareproduktion, bolig, land-by netværk, komplementær økonomi mm. Jeg har også byggeerfaring, da jeg sammen med min kone Mira har bygget et halmhus.

Arbejde: Jeg har sammen med Mira en lille græsrodsvirksomhed, som laver kurser og foredrag i Permakultur, samt udgiver Tidsskrift om Permakultur 2 gange årligt. Jeg er netop begyndt som afløser i Svanholms kvægstald.

Fritid: Jeg bruger det meste af min fritid på min familie og fællesskabet på Svanholm. Derudover er der en glidende overgang mellem mine fritidsinteresser og mit arbejde.

Links:

http://www.facebook.com/pages/Permakultur-Kurser-Tidsskrift/173681296002245 http://www.levbaeredygtigt.dk/

Jeg bor på Svanholm fordi: Her er rigtig mange søde mennesker som har taget godt imod min familie og mig. Svanholm er et meget velfungerende kollektiv hvor man sammen kan få mange ting op at stå.

For tiden optager dette mig på Svanholm: Vi er lige flyttet ind og skal lære mange mennesker at kende.  Mira og jeg har fået mulighed for at etablere en skovhave på knap en hektar jord i en frugtplantage tæt på godset - det er et projekt jeg ser meget frem til (- en skovhave er en fødevareproducerende have med frugt og nøddetræer, bærbuske, spiselige urter og slyngplanter i blandingskultur).

Jeg drømmer om at vi på Svanholm: Jeg drømmer om, at vi på længere sigt kan etablere en permakultur bosætning med 6 minilandbrug et sted på Svanholms jord. Et sted hvor vi lever af stedets ressourcer, og som fungerer uden brug af fossile brændsler.

Mit yndlingssted på Svanholm: Svanholm skoven er nok mit yndlingssted, det er en spændende varieret skov med et meget bakket terræn. Området i frugtplantagen hvor vi skal lave skovhave er også rigtig dejligt, fordi der er en variation af frugttræer, åbne områder og søer.