Lea Baillie

Fødselsår: 280573

Indflytningsår: 2008

Status: Er gift med Toke Baillie, vi har sønnerne, Samuel (2003), Isaac (2005) og Elias (2008).

Uddannelse: Folkeskolelærer

Arbejde: Handicaphjælper og læser en diplomuddannelse inden for læsning

Fritid: Læser, drikker kaffe, bager i storkøkkenet, tager til København, går på besøg på Godset.

Jeg bor på Svanholm fordi: Jeg tror på fælleskab og bæredygtigthed. Jeg sætter stor pris på at være sammen med andre børn og voksne, uden det skal være aftalt 3 mdr. i forvejen. Jeg synes vi på Svanholm er gode til at respektere hinandens privatliv og at vi alle er mere eller mindre sociale i perioder. Jeg synes det er dejligt at bo med mennesker i forskellige aldre og i forskellige livsituationer. Og af afsindigt mange andre grunde.

For tiden optager dette mig på Svanholm: At vi er et sted i udvikling og at vi fortsat er visionære i vores værdisætning. At Svanholm bidrager positivt til den grønne bølge.

Jeg drømmer om at vi på Svanholm: Bevarer det helt unikke Svanholm er, og samtidigt er et sted i udvikling, der tør prøve nyt.

Mit yndlingssted på Svanholm: Storkøkkenet, både når der hygges og bages lørdag formiddag, når jeg har min madtjans en gang om måneden og når jeg og familien resten af måneden træder ind og nogen andre har laves fantastisk mad.