Svanholm
Et billede fra Svanholm
 

Indtrædelses- og udtrædelsesregler for Svanholm.

Når det er blevet besluttet på fællesmødet, at du skal være medlem af Svanholm, så skal regnskabsgruppen "sluse dig ind i fællesøkonomien":

Vi skal fastsætte en dato for din indtræden i fællesøkonomien. Fra nu af skal din løn gå ind på vores fælles lønkonto og din nettoformue skal gøres op. Dine børneindtægter skal gå ind til Svanholm og dine børneudgifter skal betales af Svanholm. Du skal have 20 % af din bruttoløn ind på din egen konto samt tilskud til betaling af fagforening og arbejdstransport m.m.

Vi laver en skatteopgørelse så vi deler skatten imellem tiden før Svanholm og tiden, hvor det nu er Svanholm, der betaler skatten.

Hvis du senere beslutter at flytte igen, så har du en måneds opsigelse det første år og derefter et halvt års opsigelse. 

Regnskabsgruppen skal nu "sluse dig ud af fællesøkonomien". Vi skal aftale den nøjagtige skæringsdag. Du skal have din sidste månedsløn med ud, du skal have dine børneindtægter og udgifter med ud og vi skal have alle mellemregningerne på plads. Vi skal dele skatten mellem tiden hvor Svanholm betaler og tiden hvor du selv skal betale skatten.