Svanholm
Et billede fra Svanholm
 

Hvordan er proceduren for optagelse på Svanholm

Det er vigtigt for os at nyindflytterne virkelig ved hvad de går ind til. Det er jo en stor beslutning for begge parter, så jo mere tid vi bruger på at lære hinanden at kende, jo større er chancen for at ingen af os har spildt tiden.

Når du har fået den gode idé, at du kunne tænke dig at flytte på Svanholm, og når du har læst vores hjemmeside, så vil vi gerne have en mail / et brev fra dig. Her må du gerne kort skrive lidt om dig selv, dine familieforhold, din økonomi og din arbejdssituation og hvorfor du synes Svanholm kunne være en god idé for dig.

Derefter kontakter en fra kontaktgruppen dig pr. mail eller tlf. så I kan afstemme forventninger og oplysninger.

Dernæst bliver du inviteret til en rundvisning på Svanholm, hvor vi prøver at give dig et realistisk billede af vores liv og hvor vi svarer på alle dine spørgsmål.

Så skal du hjem og tænke dig om.

Har du fortsat mod på Svanholm så inviteres du til et besøg igen og vi prøver også at arrangere at du kan komme og bo her et kortere stykke tid i en forlænget weekend eller en lille ferie.

Lang proces

At flytte på Svanholm er en proces, så der kan sommetider gå op til 9 måneder fra du henvender dig til du faktisk flytter ind. Det kan skyldes økonomiske, personlige eller arbejdsmæssige forhold - eller måske har vi ikke den rette bolig ledig.

I hele perioden vil du blive inviteret herop til fester, arbejdsdage eller bare i nogle timer, så vi holder kontakten og lærer hinanden bedre at kende.

Hvis du stadig har mod på at flytte ind finder vi en bolig til dig.

Efter de første 3 måneder tager kontaktgruppen og du så stilling til, om I synes, du skal optages.

Hvis I er enige om det, laver du sammen med kontaktgruppen og regnskabsgruppen et beslutningsforslag til fællesmødet om at du søger optagelse på Svanholm.

Når beslutningsforslaget er vedtaget, bliver du og din evt. familie nu helt integreret.

Det er nu du indbetaler de 50.000 kr. som det første indskud.

Det første år er du fuldt medlem af kollektivet og fællesøkonomien, men du kan flytte herfra med en måneds varsel. Din formue - udover de første 50.000 kr. - er ikke indbetalt endnu. Den er registreret og gjort op og står for sig.

Når året er gået skal du underskrive en kautionserklæring på 100.000 kr. for vores kassekredit, resten af din formue skal indbetales og du har nu et halvt års udmeldelsesfrist.

Den overfor beskrevne proces er en guideline; hver optagelse er speciel, med specielle forhold, der gør forløbet helt specielt.

Tillykke; du er nu blevet fuldgyldigt medlem!