Ansatte

Pr. 1. maj 2019 er vi 6 fastansatte. Der er pt. knyttet 2 vikarer til huset. Desuden er der ansat 2 rengøringsmedarbejder. Fastansatte i Børnehuset er: 

  • Annemette Voss, pædagogisk leder 37 timer
  • Lene Hempel, pædagog 32 timer
  • Birgitte Iben, pædagog 30 timer
  • Annette Kristensen, pædagog 30 timer
  • Pappy Lund Vand, pædagogisk assistent 32 timer
  • Hanne Rasmussen, pædagogmedhjælper 34 timer

Svanholm Kollektivet betaler for en halv stilling.

Der afholdes personalemøde en gang månedligt. Personaleudvikling foregår dels ved refleksion på personalemøder, dels på kurser.