Værdier, læreplaner og årsplan

Om værdier: Vores værdier er respekt, omsorg, nærvær og passende udfordringer, som base for trivsel og udvikling. Desuden tilstræber vi, at værdierne også præger vores samarbejde med forældrene og vores kollegiale samarbejde.

Med respekt mener vi: Vi vil møde hvert barn og dets familie med åbenhed, ligeværdighed, refleksion og tolerance. Hvert barn er unikt og har ressourcer / bidrag til samspillet / samværet med andre børn og voksne. Vi vil se, lytte - og anerkende det enkelte barn. Vi tager afsæt i barneperspektivet og det betydningsfulde for barnet. Vi vil skabe rum for mangfoldig trivsel. Respekt er også respekt for vores jord, og nærmiljøet, der omgiver os på Svanholm (husdyr, vilde dyr, bygninger, ting, selvforsyning, marker og skov).

Med omsorg mener vi: Vi er opmærksomme på barnets små og store fysiske og psykiske behov. Børn har brug for at blive guidet. Vi er opmærksomme på børnenes kompetencer og behov for passende udfordringer. Vi tager ansvar for at skabe samværsformer, hvor både de enkeltes relationer og fællesskabet udvikles. Vi vil skabe et samvær, hvor vi drager omsorg for hinanden.

Med nærvær mener vi: Vi vil være synlige, tydelige og tilgængelige voksne. Vi skaber rammer for en hverdag med en overskuelig struktur. Vi vil udvikle vores tilstedeværelseskompetence. Vi er bevidste om, at der er nærvær i de daglige rutiner, f.eks bleskift, måltider, historielæsning. Vi samler på pædagogiske stjernestunder.

Med passende udfordringer mener vi: Børn skal mødes på deres nysgerrighed med passende udfordringer. Dagligdagen skal være indrettet sådan, at børn har udfordringer til alle områder af deres udvikling, inde og / eller ude. Dette tilgodeses i vores ugeplan og ved i perioder at arbejde med bestemte temaer. Vi skal være opmærksomme på det enkelte barns kompetencer og dermed den nærmeste udviklingszone. Vi lægger vægt på børns egenvirksomhed i form af leg eller andre aktiviteter, fordi der her er mange udfordringer og mulighed for udvikling på alle områder. Vi understøtter børns venskaber.

Trivsel og udvikling: Vi mener at ovennævnte værdier er et godt fundament for børns trivsel og udvikling. Desuden er det værdier, der knytter sig tæt til anerkendende pædagogik. Vores hus er lille og rummer maksimum 23 små og store børn, hvilket giver overskuelighed, både i forhold til fysiske rammer og børn og voksne. Desuden er hverdagen organiseret på en sådan måde, at bestemte aktiviteter er knyttet til bestemte dage. F.eks turdag, maddag og bevægelsesleg. Disse faktorer giver gode betingelser for vores værdier respekt, nærvær, omsorg og passende udfordringer.

Vi mener, at børn, der færdes i et miljø, hvor de bliver mødt anerkendende og med omsorg, selv bliver anerkendende og omsorgsfulde.