Velkommen til Svanholms skove

Få en dejlig naturoplevelse på en tur i en af Svanholms skove. Vi råder over 120 hektar skov og det er offentlig tilgængeligt.

Det er tilladt at lufte din hund i Svanholms skove, dog skal hunden føres i snor af hensyn til skovens dyr og andre besøgende. Ønsker du at ride i skoven, kan du i vores café købe et årskort. PRIS FOR RIDEKORT 250 kr. pr. år. 

Julianehøj Skoven

Øst for Svanholm Allé ligger den 51 hektar store Julianehøj Skov, der rummer flere kulturminder. Skoven er stærkt kuperet og mod øst ligger Julianehøj, der med sine 69 meter er Hornsherreds højeste punkt. Herfra er der en flot udsigt og på en klar dag kan man både se spirene på Roskilde Domkirke og Herlev Sygehus mod København. Julianehøj er en gravhøj fra oldtiden, der af godsets tidligere ejere er blevet »ro-mantificeret«, så den kunne bruges som udflugtsmål.
Tag madkurven med og nyd skoven eller udsigten fra Julianehøj, hvor du i klart vejr kan se helt til Herlev sygehus eller Roskilde Domkirke.

Lystskoven

Vest for Svanholm Allé, der med sine karakteristiske 150 år gamle lindetræer byder velkommen til Svanholm Gods, ligger lystskoven.
Stien fører gennem et anlæg, der er ført tilbage til den romantiske stil fra 1800-tal-let med bugtende stier og buede broer.
Træerne får her lov til at blive liggende, hvor de falder. Det skaber et rigere liv af svampe og insekter og en synlig nedbrydningsproces.
Søerne, der præger Lystskoven, er kunstigt anlagt, da godsets voldgrav blev fyldt op sidst i 1800-tallet.

Skovens drift

Svanholms skove drives hovedsageligt efter principperne om naturnært skovbrug. Her får skovens egen cyklus lov at spille en overordnet rolle, hvilket betyder at træerne sår sig selv og en del døde træer får lov til at forfalde til glæde for skovens insekter og mikroorganismer. Gennem denne drift opnår vi på sigt en skov med mange træarter i forskellige aldre, hvilket giver et varieret skovbillede og en rig natur. Svanholm bruger flis fra skoven som primær ressource til opvarmning af bygningerne. For at kunne levere flis nok til fyret, har Svanholm valgt enkelte steder at plante hurtigtvoksende nåletræer, så fremtidens flis og tømmerproduktion kan opretholdes. Dette spiller sammen med et overordnet mål for Svanholm om at vedmassen i skoven holdes stabil, hvorfor der tilstræbes kun at skove samme mængde træ som tilvæksten.

Skovens historie

Svanholms skove blev plantet i slutningen af 1800-tallet og består mest af løvtræer og ca. 30% nåletræer. Skoven er på flere sider omgivet af stendiger, som blev lavet af fæstebønderne i begyndelsen af 1700-tallet under hård ledelse af godsets daværende ejer Christian von Arenstorff (i samtiden kaldet »bondepla-geren«).

En naturperle

Ny Krogstrup Mose, er en af Svanholms naturperler og ligger i det sydøstlige hjørne af Julianehøj skoven. Mosen er omgivet af et tæt pilekrat, men der adgang til vandspejlet i mosens vestside. Mosen er at betegne som ekstrem fattigkær og har formentlig aldrig været udsat for tørvegravning. I mosen er der observeret mange sjældne sommerfuglearter og insekter.

KONTAKT

Administrationen:
Svanholm Gods 4A
4050 Skibby

Tlf.: +45 42 14 08 80
adm@svanholmgods.dk

Pr og presse: pr@svanholm.dk // tlf.: 50470464

ÅBNINGSTIDER
Café med gårdbutik:

Cafébutikken har åbent kl. 10-17:

– Hver lørdag og søndag fra 10. februar til sidste weekend før jul

-Alle skoleferier og forlængede weekender (Vinterferie uge 7 OG 8)

– Hver dag i efterårsferien, uge 42.

Kontakt: oplevelser@svanholmgods.dk

Lea 2883 0401

Tommy 2883 3909

RundvisningerHver søndag kl.11 fra første søndag i april til sidste søndag i oktober.  Grupper efter aftale.

Grøntsalg: Alle dage kl. 10-17 fra 1. maj – 1. november.

Webshop:
svanholmgods.dk/shop