Svanholms landbrug

Svanholm driver et alsidigt økologisk landbrug med markafgrøder, malkekvæg, grøntsagsproduktion og frugtplantage og er en af pionererne inden for økologien, da Svanholm var med til at starte Økologisk Landsforening i 1981.

I 1990 blev de sidste marker på Svanholm Gods omlagt til økologisk drift. I landbruget producerer vores 120 jerseykøer økologisk mælk, som bl.a. afsættes til Hansen Fløde Is. I gartneriet produceres økologiske grøntsager, både til selvforsyning og salg. Siden 1981 har økologien heldigvis slået an i Danmark og i stort set alle butikker kan man i dag købe økologiske varer. I landbruget på Svanholm har vi derfor taget et skridt videre end blot at producere økologisk og er i dag optaget af at udvikle en produktion af sunde, lokale fødevarer, hvor vi både i mælkeproduktionen og i grøntsagsmarkerne forsøger med nye driftmetoder, som er mindre belastende for klimaet. Vi har f.eks. fokus på jordens frugtbarhed, større biodiversitet, bæredygtig afgræsning, selvforsyning af foder og dyrevelfærd.

Selvom Svanholm gennem mange år har haft en høj standard for dyrenes velfærd, bl.a. ved at opfede alle tyrekalve og forlænge perioden, hvor ko og kalv er sammen, så har vi taget hul på en mere ambitiøs udvikling mod en ny form for ansvarlig produktion, der både involverer dyrkningen af foder, dyrenes livscyklus og øget inddragelse af forbrugerne.

KONTAKT

Administrationen:
Svanholm Gods 4A
4050 Skibby

Tlf.: +45 47 56 66 70
adm@svanholmgods.dk

Pr og presse: pr@svanholm.dk // tlf.: 50470464

ÅBNINGSTIDER
Gårdbutik og café:
Caféen åbner igen til april 

Kontakt: cafe@svanholmgods.dk

Rundvisninger
Vi åbner igen for rundvisninger til april, hver søndag kl.11. Pris 100 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

Grøntsalget: Alle dage kl. 10-17 (fra 1. maj – 1. nov.)

WEBSHOP
svanholmgods.dk/shop