Svanholms landbrug

Svanholm driver et alsidigt økologisk landbrug med markafgrøder, malkekvæg, grøntsagsproduktion og frugtplantage og er en af pionererne inden for økologien, da Svanholm var med til at starte Økologisk Landsforening i 1981.

I 1990 blev de sidste marker på Svanholm Gods omlagt til økologisk drift. I landbruget producerer vores 120 jerseykøer økologisk mælk, som bl.a. afsættes til Hansen Fløde Is. I gartneriet produceres økologiske grøntsager, både til selvforsyning og salg. Siden 1981 har økologien heldigvis slået an i Danmark og i stort set alle butikker kan man i dag købe økologiske varer. I landbruget på Svanholm har vi derfor taget et skridt videre end blot at producere økologisk og er i dag optaget af at udvikle en produktion af sunde, lokale fødevarer, hvor vi både i mælkeproduktionen og i grøntsagsmarkerne forsøger med nye driftmetoder, som er mindre belastende for klimaet. Vi har f.eks. fokus på jordens frugtbarhed, større biodiversitet, bæredygtig afgræsning, selvforsyning af foder og dyrevelfærd.

Selvom Svanholm gennem mange år har haft en høj standard for dyrenes velfærd, bl.a. ved at opfede alle tyrekalve og forlænge perioden, hvor ko og kalv er sammen, så har vi taget hul på en mere ambitiøs udvikling mod en ny form for ansvarlig produktion, der både involverer dyrkningen af foder, dyrenes livscyklus og øget inddragelse af forbrugerne.

Svanholms køer deltager ikke i årets Økodag 2024

På Svanholm arbejder vi på en mere naturlig mælkeproduktion og den højst mulige dyrevelfærd, bl.a. ved at ko og kalv går sammen. Vi er gået over til sæsonkælving, og alle vores køer kælver i foråret, så ko og kalv kan komme ud på marken, når græssets vækst og kvalitet er højst. 
 
Det betyder, at vores køer er højgravide på økodagen, og vi vil ikke byde de gravide “damer” at invitere 7.000 mennesker ind på barselsstuen og har derfor besluttet at melde fra i år.
 
“Vi elsker at have besøg og har alle år nydt at afholde Økodagen. Derfor holder vi stadig et arrangement på Svanholm, men uden køernes dansen.
Vi fejrer i stedet at foråret er kommet. Det bliver en markedsdag med Livemusik, god mad og aktiviteter for børn og voksne.
Vi er glade for de mange gæster, vi har haft igennem årene og vil fortsat gerne invitere interesserede til Svanholm for at se vores landbrug og vores kollektiv, men i år altså ikke for at se dansende køer.”
Fortæller Lea, der er Svanholmer og ansvarlig for Svanholm café og oplevelser.

 

KONTAKT

Administrationen:
Svanholm Gods 4A
4050 Skibby

Tlf.: +45 42 14 08 80
adm@svanholmgods.dk

Pr og presse: pr@svanholm.dk // tlf.: 42 31 15 36

ÅBNINGSTIDER
Café med gårdbutik:

Cafébutikken har åbent kl. 10-17:

– Hver lørdag og søndag fra 10. februar til sidste weekend før jul

-Alle skoleferier og forlængede weekender (Vinterferie uge 7 OG 8)

– Hver dag i efterårsferien, uge 42.

Kontakt: oplevelser@svanholmgods.dk

Lea 2883 0401

Tommy 2883 3909

RundvisningerHver søndag kl.11 fra første søndag i april til sidste søndag i oktober.  Grupper efter aftale.

Grøntsalg: Alle dage kl. 10-17 fra 1. maj – 1. november.

Webshop:
svanholmgods.dk/shop