Indmeldelse

Når jeres barn er optaget i Børnehuset, vil I ca. 14 dage inden start blive indkaldt til en “startsamtale”. Samtalen skal sikre, at jeres barn får så god en indkøring i huset som muligt. Indholdet i samtalen er bl.a. at I fortæller om jeres barn. Vi fortæller lidt mere om den konkrete hverdag i huset, og sammen planlægger vi den første uge af indkøringen.

Vi ønsker, at alle forældre er med i flere dage, da vi finder det betydningsfuldt, at nye forældre også lærer dels husets rutiner og pædagogik og dels børn og voksne i huset at kende. Når barnet starter med at være her alene, vil vi være meget opmærksomme på dets trivsel og støtte det i at blive tryg og falde til. Vores erfaring er, at det er meget forskelligt, hvor længe denne proces tager for barnet. Vores samarbejde er vigtigt fra starten.

Børn der bor på Svanholm har fortrinsret til optagelse i Børnehuset.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med løbende måned + 1 måneds varsel. Udmeldelsen sendes skriftligt til lederen. Dette kan gøres via kommunens hjemmeside under “dagtilbud – pladsanvisningen” med brug af Nem Id.

Venteliste

Vi har derudover en venteliste for børn, der ikke bor på Svanholm. Er du interesseret i at få skrevet dit barn på denne venteliste, skal du blot henvende dig til Børnehuset på telefon 47566610 eller på mail avoss@frederikssund.dk. Barnet skal dog samtidig være skrevet op til en kommunal institution.

KONTAKT

Administrationen:
Svanholm Gods 4A
4050 Skibby

Tlf.: +45 42 14 08 80
adm@svanholmgods.dk

Pr og presse: pr@svanholm.dk // tlf.: 50470464

ÅBNINGSTIDER
Café med gårdbutik:

Cafébutikken har åbent kl. 10-17:

– Hver lørdag og søndag fra 10. februar til sidste weekend før jul

-Alle skoleferier og forlængede weekender (Vinterferie uge 7 OG 8)

– Hver dag i efterårsferien, uge 42.

Kontakt: oplevelser@svanholmgods.dk

Lea 2883 0401

Tommy 2883 3909

RundvisningerHver søndag kl.11 fra første søndag i april til sidste søndag i oktober.  Grupper efter aftale.

Grøntsalg: Alle dage kl. 10-17 fra 1. maj – 1. november.

Webshop:
svanholmgods.dk/shop