Dyrenes liv følger en naturlig rytme

Moderne mælkeproduktion er præget af et alt for ensidigt fokus på at opnå en høj ydelse. Man indretter systemer, der ikke i tilstrækkelig grad tager høje for dyrenes naturlige adfærd. Dermed forringer man dyrevelfærden – og går glip af de fordele, der er ved at lade dyrene bruge det, de kan. På Savnholm er det anderledes, her arbejder vi på at lade dyrenes liv følge en naturlig rytme: 

Kælvninger om foråret:

På Svanholm foregår de fleste kælvinger (80%) om foråret. i 2021 er målet, at det skal gælde 100 %. Når køerne kælver om foråret følger deres udvikling i mælkey-delsen også græssets tilvækst. Det vil sige, når ydelsen stiger efter kælvning og koen har behov for mange næringsstoffer til mælkeproduktionen passer det tidspunkt, hvor græsset er allermest energirigt. Ydelsen falder naturligt hen imod goldning, hvor græsset er mindre energirigt.

Ko og kalv sammen:

På Svanholm har vi gjort op med en akilleshæl i mælkeproduktionen – at kalven fjernes fra koen kort efter fødslen for at undgå, at kalven drikker for meget af mælken. På Svanholm vægter vi samlivet mellem ko og kalv, – også selv om det betyder, at vi skal dele mælken med kalven. I græsningssæsonen kan køerne besøge kalvene på engen foran stalden i dagtimerne mellem malkningerne. At ko og kalv går sammen har en række positive effekter. Den gensidige immunisering som foregår, når de slikker på hinanden, styrker deres immunforsvar. Kalven lærer af koen, hvad den skal æde på græsmarken, og hvordan den står i hierarkiet i flokken.

KONTAKT

Administrationen:
Svanholm Gods 4A
4050 Skibby

Tlf.: +45 42 14 08 80
adm@svanholmgods.dk

Pr og presse: pr@svanholm.dk // tlf.: 50470464

ÅBNINGSTIDER
Café med gårdbutik:

Cafébutikken har åbent kl. 10-17:

– Hver lørdag og søndag fra 10. februar til sidste weekend før jul

-Alle skoleferier og forlængede weekender (Vinterferie uge 7 OG 8)

– Hver dag i efterårsferien, uge 42.

Kontakt: oplevelser@svanholmgods.dk

Lea 2883 0401

Tommy 2883 3909

RundvisningerHver søndag kl.11 fra første søndag i april til sidste søndag i oktober.  Grupper efter aftale.

Grøntsalg: Alle dage kl. 10-17 fra 1. maj – 1. november.

Webshop:
svanholmgods.dk/shop