Dyrenes liv følger en naturlig rytme

Moderne mælkeproduktion er præget af et alt for ensidigt fokus på at opnå en høj ydelse. Man indretter systemer, der ikke i tilstrækkelig grad tager høje for dyrenes naturlige adfærd. Dermed forringer man dyrevelfærden – og går glip af de fordele, der er ved at lade dyrene bruge det, de kan. På Savnholm er det anderledes, her arbejder vi på at lade dyrenes liv følge en naturlig rytme: 

Kælvninger om foråret:

På Svanholm foregår de fleste kælvinger (80%) om foråret. i 2021 er målet, at det skal gælde 100 %. Når køerne kælver om foråret følger deres udvikling i mælkey-delsen også græssets tilvækst. Det vil sige, når ydelsen stiger efter kælvning og koen har behov for mange næringsstoffer til mælkeproduktionen passer det tidspunkt, hvor græsset er allermest energirigt. Ydelsen falder naturligt hen imod goldning, hvor græsset er mindre energirigt.

Ko og kalv sammen:

På Svanholm har vi gjort op med en akilleshæl i mælkeproduktionen – at kalven fjernes fra koen kort efter fødslen for at undgå, at kalven drikker for meget af mælken. På Svanholm vægter vi samlivet mellem ko og kalv, – også selv om det betyder, at vi skal dele mælken med kalven. I græsningssæsonen kan køerne besøge kalvene på engen foran stalden i dagtimerne mellem malkningerne. At ko og kalv går sammen har en række positive effekter. Den gensidige immunisering som foregår, når de slikker på hinanden, styrker deres immunforsvar. Kalven lærer af koen, hvad den skal æde på græsmarken, og hvordan den står i hierarkiet i flokken.

KONTAKT

Administrationen:
Svanholm Gods 4A
4050 Skibby

Tlf.: +45 42 14 08 80
adm@svanholmgods.dk

Pr og presse: pr@svanholm.dk // tlf.: 50470464

Ledige stillinger: Svanholm søger 2 håndværkere til bæredygtigt at vedligeholde, bygge nyt og bygge om. Hent jobopslaget og læs mere her

ÅBNINGSTIDER
Gårdbutik og café:
Caféen er åben kl. 10-17:
– hver fredag, lørdag og søndag
– helligdage og skoleferier
– hele juli.

Kontakt: oplevelser@svanholmgods.dk

Rundvisninger: Hver søndag kl.11. Pris 130 kr. Tilmelding ikke nødvendig.

Grøntsalg: Alle dage kl. 10-17 (fra 1. maj – 1. nov.)

Webshop:
svanholmgods.dk/shop