VELKOMMEN TIL SVANHOLM BØRNEHUS

Svanholm Børnehus har i mere end 30 år eksisteret som et dagtilbud for Svanholms 0 - 6 årigebørn. I september 2003 ændrede Børnehuset status til puljeinstitution. Børnehuset fik driftsoverenskomst med Frederikssund Kommune, og fra dette tidspunkt kunne der optages børn, som ikke bor på Svanholm.

Børnehuset er udvidet pr. 1. januar 2016, så det rummer ca. 28 børn, heraf 7 vuggestuebørn og 21 børnehavebørn. Vi har en god blanding af børn, der bor på Svanholm og børn fra lokalområdet.

Børnehuset har en unik beliggenhed med 5 minutters gang til stalde, grøntsagspakkeri m.m. og omgivet af marker, skov og enge. Vores beliggenhed giver os nogle enestående muligheder for læring til alle områder af barnets udvikling. Vi bruger disse muligheder hver dag. Kort skal her nævnes: Vi går i skoven og på engen. Vi besøger staldene, vi går i frugtplantagen, når træerne blomstrer, og igen når frugten er moden. Vi følger årets gang i landbruget og er sommetider med på den store mejetærsker, når der skal høstes. Se mere om det pædagogiske indhold i dagligdagen under pædagogisk profil.

Kontakt

Svanholm Børnehus
Svanholm Gods, 4050 Skibby. Email: svh@frederikssund.dk

Annemette
Email: avoss@frederikssund.dk.

Åbningstider

Mandag til torsdag 6.45-17.00 og fredag 6,45-16.

I pagt med sig selv

"Seks vuggestue-børn - og to voksne. De to tal sammen kan få de fleste småbørns-forældre til at få et drømmende blik i øjnene. Men det er ikke en drøm. I Børnehuset på storkollektivet Svanholm er det hverdag."Læs hele artiklen om Svanholms Børnehus her